top of page

Südalinna kultuurikeskus

võistlustöö | 2023

Autorid: Jaan Tiidemann, Jarmo Vaik, Joosep Pärn, Eve Komp, Liina-Liis Pihu, Grete Veskiväli, Toomas Paaver

REIS ÜMBER MAAILMA

Võistlustöö lahendus põimib kokku olemasoleva ja ajaloolise ruumistruktuuri ning lisab sinna uue kihi - mängulise Süku, mis läbi oma sündmuste, inimeste ning võimaluste toob kogu maailma Tartusse. Teekonnad Süku sees ja ümber on mitmekesised ja võivad olla iga kord erinevad, kuid lõpuks toob ruum reisija “koju” ehk Süku südamesse. Seal ristuvad teed ja kõik saavad kokku. Süku südamest avaneb terve maailm ja reis ümber maailma võib alata.

The design of the competition work binds together the existing and historical spatial layers and adds a new layer to it – the new playful Süku, which through its events, people and opportunities brings the whole world to Tartu. The journeys inside and around Süku are varied and may be different each time, but in the end, the space brings the traveler "home" – to the heart of Süku. There, roads intersect and everyone gets together. From the heart of Süku, the whole world opens up, and the journey around the world may begin.

Address

Narva mnt. 7d, Tallinn 10117

Contact

Ninja Stuudio OÜ

jaantiidemann@gmail.com

+37256617725

bottom of page