top of page

Kalaoja uurimus

uurimus | 2020-2021

Autorid: Jaan Tiidemann, Jarmo Vaik

Uurimistöö eesmärk oli tuvastada kaardianalüüsi ja arhiivandmete abil Käsmu Kalaoja kinnistu endiste hoonete võimalikud asukohad. Töö tulemusena leiti järgnevad andmed:
Kalaoja kinnistul asus kuni 20. sajandi alguseni tellisetehas. Esimese Eesti Vabariigi algul rajati kinnistule talu, kus oli ruumikas peamaja ja laut. Üks Kalaoja hoonetest võeti lahti ning viidi Käsmus teise kohta ning on tänaseni säilinud. Käesoleval ajal on endiste hoonete asemed kinnistul leitavad.

Address

Narva mnt. 7d, Tallinn 10117

Contact

Ninja Stuudio OÜ

jaantiidemann@gmail.com

+37256617725

bottom of page