top of page

Kalda trepp

2018

Autorid: Jaan Tiidemann, Johanna Jõekalda
Konsultandid: maastikuarhitekt Lidia Zarudnaja ja geoloog Mare Isakar.

IDEE
Arhitektuurne lahendus koosneb kahest lõigust: TÄNAV ja KALLAS. Neist esimene lähtub Kalamaja arhetüüpsest tänavast ning teine vanast liivakiviklindist, mis varem moodustas Kalamajas järsu merekalda. Tänav eristub Kaldast nii kuju, kalde, materjalide kui haljastuse poolest. „Tänav” algab Suur-Patarei tänavalt, kulgeb kahe kõrge plankaia vahel kerge kaldega mere suunas ning lõpeb endise klindi serval. Tänav on sillutatud kividega ning tänava plankudel kasvab metsviinapuu. Tänav jätkab ja võimendab Kalamaja miljööd, mille peamiseks loojaks on tänavaruum, majad ja aiad. Tänava lõpus algab Kallas, mille aluseks on vana liivakiviklint, mis Kalamaja servas endisel mererannal kohati tugeva reljeefi moodustab. See klint on oluliselt vanem kui Põhja-Eesti paekiviklint. Eesti geoloogilise stratigraafia järgi paljandub Kalamajas Tiskre kihistu Kambriumi liivakivi (Ca1ts), mille liivad settisid kahe miljoni aasta jooksul vahemikus 519 kuni 517 miljonit aastat tagasi. Võistlustöös on Kalda motiiviks astangud ja terrassid mida meri ja tuuled on vorminud ning mis võistlusala väiksel lõigul justkui korraks nõlval paljanduvad. Astangud on valatud heledast betoonist, mille vertikaalsetel pindadel on geoloogiline faktuur ning horisontaalsetel pindadel astmed ja haljastus. Need astmed moodustavad trepi, mis on tsooniti erineva kaldega ja võimaldavad valida liikumiseks erinevaid trajektoore. Astangutele on kavandatud mererannale omane haljastus: alumistel terrassidel kõrrelised, kõrgemal kibuvitsapõõsad. Astangud on kavandatud sulama kokku olemasoleva nõlvaga. Lisaks trepile on tänavate ühendamiseks kavandatud lauge kaldega pandus, mis vookleb tsaariaegse rannapatarei müüri ees ning millel saab liikuda ka jalgratta ja lapsevankriga. Pandusel avanevad seal liikuja jaoks täiendavad vaatesuunad mis on paralleelsed Kalaranna tänavaga.

Address

Narva mnt. 7d, Tallinn 10117

Contact

Ninja Stuudio OÜ

jaantiidemann@gmail.com

+37256617725

bottom of page