top of page

Klindipark

võistlustöö | 2022 | 3. koht

Autorid: Jaan Tiidemann, Jarmo Vaik, Joosep Pärn

MAJAKAD

Lasnamäge läbiva klindi näol on tegemist Eesti kohta harukordse vertikaalse loodusliku keskkonnaga. Võistlustöös pakutud sekkumiste eesmärgiks on seda maastiku vertikaalsust rõhutada ning klinti maksimaalses ulatuses eksponeerida.

Suurel osal rajast on sekkutud minimaalselt. Tuginedes reljeefile ja ajaloole paigutuvad liikumisteed looduslike vormide ja sissekäidud radade järgi. Lisanduvad ainult ohutuse ja käidavuse tagamiseks vajalikud tagasihoidlikud objektid, säilitades sel viisil võimalikult palju looduslike kooslusi.

Kogu raja märgistamise asemel asuvad rajal üksikud silmapaistvad sekkumised, mis toimivad matkajat juhatavate majakatena. Need objektid täiendavad maastiku jõulist reljeefi oma konkreetsete vormidega, jättes rõhu looduslikele väärtustele ja pakkudes uusi viise klindiga tutvumiseks. Samal ajal täidavad need ka praktilisi eesmärke pakkudes uusi ühendusteid ja vaateid.

Address

Narva mnt. 7d, Tallinn 10117

Contact

Ninja Stuudio OÜ

jaantiidemann@gmail.com

+37256617725

bottom of page