top of page

Telemaja

võistlustöö | 2019

Autorid: Jaan Tiidemann, Jarmo Vaik

ÕHUS ON

...ideid, elektrit, kevadet.

Õhus on ka raadiolained, mis on uue telemaja arhitektuuri inspiratsiooniks. Hoone seintele on nimelt “kinni püütud” Eesti rahvusringhäälingu kanalite lainepikkused ja sagedused.

Õhus on ka selgust, läbipaistvust ja kergust, mis kõik peegelduvad uue telemaja arhitektuuris. Selgus avaldub hoone visuaalses sidususes olemasoleva raadiomajaga ning põhiplaani ruumiseostes. Läbipaistvus avaldub toimetustemaja põhimaterjalis – klaasis, läbi mille on toimetuste igapäevane töö nähtav ja inimestele lähemal. Kergus avaldub uue maja arhitektuuris läbi kontrasti, mida loob telemajaga vahetult külgnevate hoonete raskepärane traditsionalistlik arhitektuur.

Address

Narva mnt. 7d, Tallinn 10117

Contact

Ninja Stuudio OÜ

jaantiidemann@gmail.com

+37256617725

bottom of page